אלי אקספרס
  איביי
  אמזון
  פחות מ-
  פחות מ-₪5

  תקנון

  ברוכים הבא לזיפי. נא קראו את התקנון הזה ואת מדיניות הפרטיות בעיון ובזהירות לפני עשיית כל פעולה או שימוש באתר האינטרנט. מסמך זה כתוב בלשון זכר למען נוחות הקריאה בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. התנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי המערכת (להלן: "אתר Zipy" או "אתר(“. כל המבצע פעולה באתר Zipy (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר Zipy , בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את האתר Zipy אשר נמצא בבעלות זיפי אחזקות בע"מ או בשמה הלועזי ZIPY HOLDINGS LTD (להלן זיפי אחזקות), כלפי משתמשים באתר. זיפי אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

  1. כללי.
   1. אתר Zipy מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים.
   2. אתר Zipy פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים ופלטפורמות תשלום (להלן: "אתרים השותפים"), לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com לבין משתמשים.
   3. אתר Zipy פועל כמתווך בין בעלי עסק ישראלים (להלן: "מוכרים שותפים") לבין משתמשים.
   4. משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך אתר Zipy, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.
   5. סכום הקנייה כפי שמופיע לפני ביצוע התשלום באתר ZIPY הינו סופי וכולל בין היתר, עלויות משלוח כפי שהתקבלו ועמלה שמשתנה ממוצר למוצר, לצורך פיתוח ואחזקת אתר האינטרנט והשירות שניתן בו.
   6. משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר Zipy, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של אתר Zipy.
   7. ביצוע כל רכישה באתר, משמעותה שכאשר המשתמש מבצע הזמנה באמצעות אתר Zipy, הוא למעשה רוכש עבור עצמו מוצר מצדדים שלישיים, כולל התחייבויות כספיות. למעשה כאשר המשתמש רוכש פריט/ים באמצעות זיפי הוא למעשה מתקשר בשני הסכמים: 1) הסכם בין המשתמש והאתר השותף בנוגע לקבלת המוצר (להלן קישורים באנגלית לתנאי השימוש של הפלטפורמות מחו"ל: איביי, אלי-אקספרס, אמזון). 2) הסכם בין המשתמש ל- Zipy לקבלת שירותים והשימוש באתר. אלא אם נכתב במפורש אחרת, Zipy פועלת כמתווך עבור המשתמש ולא נכנסת למערכת התחייבויות עם המשתמש או המוכר בעניין המוצרים שהמשתמש רכש באמצעות זיפי.
   8. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או הפרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו.
   9. המשתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. המשתמש פוטר את זיפי אחזקות בע"מ מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.
   10. לזיפי אחזקות בע"מ יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.
   11. המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשירות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.
   12. חברת זיפי אחזקות בע"מ רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתר Zipy לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים.
   13. חברת זיפי אחזקות בע"מ רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר Zipy.
  2. אבטחת מידע, שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
   1. בהמשך להצטרפותך ורישומך לאתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים להתקשר אתך ולשלוח אליך דילים מגניבים באמצעות דוא"ל. לפרטים נוספים, נא עיין במדיניות הפרטיות שלנו שהינה חלק מהסכמתך במסגרת תקנון זה בקישור https://www.zipy.co.il/privacypolicy_he.php
   2. פרסומים והודעות התקשרות שלנו שעשויים להישלח אליך עשויים להכיל "עוגיות" (Cookies) כדוגמת "עוגיות זיהוי" על הדפדפן שלך. לפרטים נוספים לגבי האופן בו אנו עושים שימוש בעוגיות, נא עיינו במדיניות העוגיות שלנו שבמדיניות הפרטיות.
   3. זיפי אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל את תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.
   4. שינויים אשר יתבצעו על ידי זיפי אחזקות בע"מ יחולו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים.
  3. עמלות ותשלומים
   1. המחירים המוצגים באתר מבוססים, בין היתר, על חישוב יומי כפי שמתקבל מאתרי המסחר הבינלאומיים והמידע שמגיע מצדדים שלישיים, ולפיכך משתנה על בסיס יומי (לדוגמא, חישוב בזמן אמת של שערי מטבע ושיעורי שערי המרה).
   2. זיפי אחזקות בע"מ עשויה לכלול עמלה כאשר רוכשים פריטים באמצעות האתר ו/או כאשר עושים שימוש בשירותים הניתנים בו ובהן גם, אך לא רק חלוקה לתשלומים, סיוע בעניין פריטים שנרכשו ומעוכבים במכס, כמו גם סיוע בפתרון סכסוכים בין הקונה למוכר (להלן: עמלות השירות). יש לציין, עמלות השירות עשויות להיות שונות מעניין לעניין ותלויות בסוגי השירות וסיווג של מקרה.
   3. זיפי אחזקות בע"מ תהיה רשאית לפי בחירתה הבלעדית וללא הודעה מקדימה לשנות ו/או להתאים את השירותים הניתנים באתר ובכלל זה, עמלות השירות. באמצעות השלמת הליך הרכישה דרך אתר Zipy, המשתמש מסכים לשלם בנוסף לתשלום עבור הפריטים, גם עמלות שירות שנגבות על ידי זיפי אחזקות בע"מ.
   4. זיפי אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את זכותה הבלעדית שלה לבחור לשלול ו/או לסרב, ו/או לחדש, ו/או לזנוח, ו/או להשהות כול אחד מהשירותים הניתנים למשתמשים בשל התאמה ו/או במקרה שישנה אי התאמה עם החוקים והתקנות המקומיים.
   5. עמלות השירות של זיפי אחזקות בע"מ שמקבל על עצמו המשתמש עשויות להיות גבוהות יותר מעלויות השירותים עצמם, וסכומים אלה יראו כרווח.
   6. הסכום הסופי שמוצג באזור התשלום בזמן הכניסה אליו, כבר כולל בתוכו את הכל, ובכלל זה את עמלות השירות, ובכל מקרה לפני סיום הרכישה באמצעות הבחירה ב-"תשלום".
  4. כללי התנהגות של משתמשים.
   1. זיפי אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
   2. אין המשתמש ישתמש באתר Zipy בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.
   3. זיפי אחזקות בע"מ, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר Zipy.
   4. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
   5. משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
   6. אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתר Zipy.
   7. אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.
   8. אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.
   9. משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר Zipy ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר Zipy לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שאתר Zipy מציע.
   10. זיפי אחזקות בע"מ אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת זיפי אחזקות בע"מ ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.
  5. קניין רוחני וסימני מסחר.
   1. אתר Zipy וכל תוכן ו/או שירות המסופק באמצעות אתר Zipy מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות.
   2. כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של חברת זיפי אחזקות בע"מ ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.
   3. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מזיפי אחזקות בע"מ, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.
   4. אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם זיפי אחזקות בע"מ על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של חברת זיפי אחזקות בע"מ.
   5. משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.
   6. אין חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר Zipy.
   7. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על חברת זיפי אחזקות בע"מ. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר Zipy באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
   8. "Zipy" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "Zipy", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של חברת זיפי אחזקות בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
  6. היעדר אחריות.
   1. המשתמש יודע ומבין שכל שימוש שנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעילה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תהיה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בעקבות כשל בפעילותו של אתר זיפי הם באחריות המשתמש בלבד.
   2. אין חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר Zipy.
   3. המוצרים והשירותים (לרבות המחיר לפני הכניסה לאזור התשלום) באתר מוצגים בתום לב וללא סינון מקדים על ידי החברה זיפי אחזקות בע"מ. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.
   4. המשתמש מבין ומסכים כי הוא יהיה אחראי בלעדית על בדיקת חוקי ותקנות מדינת ישראל (כולל הוראות המכס) לפני ביצוע ההזמנה באמצעות האתר. לצורך כך, זיפי מציעה למשתמש לעשות שימוש גם במנוע החיפוש של משרד הכלכלה – "הדרך ליבוא אישי חפשו מידע על דרישות ליבוא מוצרים לארץ" בקישור: https://apps.economy.gov.il/Apps/PersonalImport/
   5. אין חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר Zipy.
   6. רכישה באמצעות אתר Zipy: כאשר המשתמש רוכש ומזמין פריטים מהאתרים השותפים באמצעות האתר, הרכישות נעשות מול אתרי המסחר הבינלאומיים ואתרZipy למעשה פועל כממשק. בהתאמה לנאמר, לזיפי אחזקות אין כול אחריות ביחס לפריטים המוזמנים מאחר שלאתר Zipy אין כל מעורבות ביצירת תיאור או הצגת המוצר. אם למשתמש יש טענה מכל סוג שהיא בעניין הפריטים שרכש ו/או משלוח הפריטים, המשתמש מסכים שעניינים אלו יפתרו מול המוכר (באמצעות ובסיוע זיפי) ולא מול זיפי.
   7. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
   8. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את זיפי אחזקות בע"מ מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.
   9. חברת זיפי אחזקות בע"מ אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר Zipy מספק לקונה על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.
   10. חברת זיפי אחזקות בע"מ אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעיליה.
   11. חברת זיפי אחזקות בע"מ אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר Zipy, על ידי הרשויות המקומיות.
   12. זיפי אחזקות בע"מ אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.
   13. המשתמש מאשר כי קרא את המדריך "כדאי לדעת" בו יש את המידע הנחוץ לגבי הפעולות שיש לבצע במקרים בהם יש בעיה עם הזמנה.
  7. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.
   1. מן הנאמר בסעיף 1, מובהר בזאת למשתמש, אשר כי מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר Zipy נותן את השרות.
   2. אין אפשרות לבטל את העסקה באתר Zipy לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים השותפים שעבורם אתר Zipy מספק שירותים.
   3. אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר Zipy.
   4. חברת זיפי מסירה אחריותה לעניין השימוש בחומרים באתר Zipy לעניין אמתותם ודיוקם.
   5. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת זיפי אחזקות בע"מ, אשר מפעילה אתר Zipy, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר eBay , ואם בוצעה ההזמנה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר מעשרה ימים לאחר שזמן ההגעה האחרון של המוצר הגיע (זיפי תפתח פניה בהגנת הקונה של האתר הבינלאומי אם ההזמנה לא התקבלה עד מועד זה). במקרה שבו התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, חברת זיפי אחזקות בע"מ תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" Case") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הקונה של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת זיפי אחזקות בע"מ אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. חברת זיפי "אחזקות בע"מ תפעלנה לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.
   6. משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או למוכר הספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.
   7. במקרים מסוימים מוצרים שנרכשים באיביי, אמזון, אלגרו או אתרי מסחר בינלאומיים אחרים באתר אינם נשלחים ישירות לישראל אלא עוברים דרך מחסן צד ג' בארה"ב, אירופה או אסיה קודם להעברתם לישראל, ומחיר המשלוח שמוצג באתר עשוי שלא להיות סופי. במקרה של עלויות נוספות, המשתמש רשאי לבקש את ביטול ההזמנה וקבלת זיכוי מלא על המוצר שבוטל. במקרה של בעיה עם פריטים שאינם נשלחים ישירות לישראל לא ניתן לפנות להגנת הקונה ואין אפשרות החזרה ו/או החלפת המוצרים.
   8. בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר , האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים.
   9. משלוח למדינת ישראל הוא ברירת מחדל בהזמנה דרך Zipy. כל המוצרים שמוזמנים דרכינו נשלחים לישראל בלבד.
   10. לאחר קבלת אישור לקבלת החזר כספי מהאתרים השותפים עבור רכישת פריט/ים, זיפי תעביר את הסכום שהתקבל (לפי שער מטבע זהה או אחר) לחשבון המשתמש באתר, והמשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בסכום שהתקבל לשימושים עתידיים באתר Zipy.
   11. במטרה לבצע החזר כספי ולהעביר אותו לחשבון כרטיס האשראי של המשתמש, על המשתמש להיכנס לדף היתרה וללחוץ על כפתור זיכוי יתרה. למען הסר ספק, החזר יינתן רק למשתמש שביצע את רכישת הפריט/ים.
   12. Zipy אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהיא להחזר הכספי ו/או לסכום ההחזר הכספי שהתקבל מהאתרים השותפים בכל מקרה ובכלל זה, סירוב, ביטול, עיקוב, הוצאות נוספות, מחדל ועוד.
   13. זיכוי והעברת הסכום לכרטיס המשתמש יהיה בערך בין 10 ל- 14 יום, מהיום בו התקבלה ההוראה להעברת ההחזר הכספי.
   14. אף על פי ש"ביטקוין" ו- "קאשבק" ניתנים למימוש באתר כאמצעי תשלום, במקרה של החזר כספי לאחר תשלום באמצעות "ביטקוין" ו/או "קאשבק", ניתן יהיה לכעשות שימוש בהחזר הכספי שהתקבל אך ורק באתר Zipy והסכום לא יועבר בחזרה ל- "ביטקוין" ו/או "קאשבק".
   15. מוצרים וירטואליים ודיגיטליים, לרבות תוכנות, כרטיסים, שמות מתחם, כרטיסי מסחר דיגיטליים, ומשחקי און ליין, בחלק מאתרי המסחר אלקטרונים, חלים עליהם מגבלות או שאינם מורשים למכירה, וככלל אינם ניתנים להחזרה והשבת הסכום ששולם. רכישת מוצרים וירטואליים ודיגיטליים היא באחריותו של המשתמש, וחברת זיפי איננה אחראית בשום צורה ואופן להחלטת המשתמש לרכוש פריטים אלו.
  8. דרכי התקשרות עם זיפי.
   1. זיפי אחזקות בע"מ עשויה להתקשר עם משתמשים רשומים ולהציע להם חוות דעת, דעות, הצעות, דיונים, תגובות, הודעות וכל דרך התקשרות אחרת עם המשתמש באמצעות תיבות צ'אט, פורומים, קבוצות דיון, בלוגים, או כל סוג התקשרות זמינה בהקשר עם אתר אינטרנט
   2. זיפי אחזקות עשויה לכלול שירות צ'אט באתר במטרה לתת למשתמשים דרך נוספת להתקשר עם שירות הלקוחות באתר Zipy. זיפי אחזקות רשאית לבחון ולשמור תיעוד של כל ההתקשרויות באמצעות שירות הצ'אט (או כל דרך התקשרות אחרת).
   3. שירותי הצ'אט באתר Zipy או התקשרות בכל דרך התקשרות אחרת שנועדה לתמוך במשתמשים ובהתמצאותם באתר ניתנות לצורך תמיכה במשתמש וכסיוע להתמצאות באתר, ללא אחריות על תוצאה מכל סוג שהיא, שהתרחשה בעת השימוש או מתוך הסתמכות על מידע או עצות שניתנו באמצעות שירותי הצ'אט באתר Zipy ובאמצעות כל דרך התקשרות אחרת.
   4. זיפי אחזקות לא תבקש מהמשתמשים לחשוף מידע חסוי כדוגמת מספר תעודת זהות או כרטיס אשראי.
  9. תנאי התגמול עבור נרשמים לדיוור של חברת זיפי.
   1. המשתמש חייב להירשם לשירותי הדיוור דרך חלונית מיוחדת שמציגה את תנאי התגמול (להלן: "תבנית הרשמה").
   2. משתמש שלא נרשם בפעם הראשונה לדיוור דרך תבנית הרשמה לא יהיה זכאי לתגמול.
   3. משתמש אשר פנה לאחר מ3 ימים או יותר מרגע ההרשמה לא יהיה זכאי לפיצוי.
   4. תגמול לא יינתן במידה ומשתמש ביצע טעות\יות ו\או שגיאה\ות כתיב בעת הזנת כתובת מייל.
   5. תגמול לא יינתן במידה וחלה\ו טעות\יות ו\ או שגיאה\ות של מערכת דואר אלקטרוני של המשתמש שנרשם לדיוור ו\או צד שלישי שלא בשליטת חברת זיפי לרבות אך לא מוגבלות להפסקות חשמל, אסונות טבע, כשלי תשתיות, שבגללן משתמש לא קיבל דיוור יומי.
   6. תגמול לא יינתן למשתמש שקיבל את הדיוור היומי בכל תיקיה שהיא בחשבון המייל לרבות אך לא מוגבל לתיקיה של דואר נכנס, דואר זבל, ספאם, תיקיות מיוחדות המוגדרות לשימוש פרטי על ידי המשתמש או מערכת דואר אלקטרוני שבה הוא משתמש.
   7. תגמול לא יינתן ללקוח שביקש להסיר את עצמו מרשימת תפוצה של דיוור יומי של חברת זיפי.
   8. תגמול לא יינתן ללקוח שהסיר את עצמו מרשימת תפוצה של דיוור יומי של חברת זיפי.
   9. תגמול לא יינתן במידה והיה כשל במערכות צד שלישי של שרותי שליחת הדיוור היומי.
   10. חברת זיפי שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבחור את המוצרים שהיא תשלח בדיוור לטעמה בלבד.
   11. חברת זיפי מגדירה שכל המוצרים שהיא שולחת הם מגניבים.
   12. בעת דרישת תגמול מחברת זיפי, יש לציין כתובת מייל שאתו התבצעה הרישום בתבנית הרשמה. לחברת זיפי יהיה פרק זמן של 7 ימי עסקים להמציא הסבר על אי שליחת דיוור יומי ללקוח. במידה ונמצא שכשל היה באחריות חברת זיפי, חשבון הלקוח יזוכה ב-100 ₪ לטובת קניות בזיפי.
   13. מייל שיווקי ראשון ישלח תוך 24 שעות מיום ההרשמה ולא בהכרח באותו יום של ההרשמה.
   14. חברת זיפי שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את המבצע בכל עת עם הודעות ללקוחות הרשומים לשרות.
  10. מדיניות שרות "מגן מכס"
   1. השרות ניתן בתשלום. גובה התשלום נקבע על ידי שיקולה הבלעדי של זיפי אחזקות בע"מ ויוצג לקונה בעת ביצוע ההזמנה.
   2. השרות חל רק על מוצרים שהוזמנו ביחד עם "מגן מכס" בלבד. מוצרים שנרכשו לאחר מכן ללא הוספה של "מגן מכס" בהזמנה, לא יהיו זכאים להטבות של "מגן מכס".
   3. ההחברה תישא בהוצאות הישירות והסבירות הקשורות בשחרור החבילה ע"י הקונה כנגד הצגת קבלות מהרשויות וגופים שהשתתפו בהליך השחרור. זיפי אחזקות לא תשלם, ואינה אחראית לכל ההוצאות ו/או התשלומים כתוצאה מקנסות שיוטלו על הקונה ו/או הוצאות הקשורות להליכים כנגד רשויות המכס, לרבות כל ההוצאות המשפטיות, אגרות בית משפט, תשלומים לכל רשות שאינה רשות המיסים מכס (לרבות מכון התקנים, משרד התקשורת וכו') הליכי ערעור וכיו"ב.
   4. זיפי אחזקות לא תישא בהפסדים ו/או נזקים שיגרמו לקונה כתוצאה משחרור החבילה באופן עקיף לרבות אך לא מוגבל להוצאות: דלק, תחבורה ציבורית, הפסדים שנגרמו עקב עיכוב החבילה בזמן ההמתנה לשחרורה מהרשויות.
   5. זיפי אחזקות אינה מבצעת ו\או מתפעלת את ההליכים ו\או צעדים לצורך שחרור החבילה מרשויות שקשורות להליך שחרור החבילה או חלקיה. הליכים אלו הינם באחריותו של הלקוח בלבד.
   6. אין חברת זיפי אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים על כל נזק שנגרם לחבילה ו\או מוצר בעת הליך השחרור של החבילה ו\או המוצר מן הרשויות המתאימות.
   7. מגן מכס אינו מכסה עלויות הקשורות לאובדן ו\או פגמים בחבילה. במידה וחבילה אבדה ו\או נפגעה טרם נשלחה ו\או במהלך הליך המשלוח, חברת זיפי לא תישא בהוצאות.
   8. תעריפי המכס שמשתנים מעת לעת מופיעים באתר רשות המיסים של משרד האוצר בקישורים: https://www.gov.il/he/departments/topics/customs-personal-import ו- https://www.gov.il/he/service/customs-tax-calculation-import-by-israelis. נכון ליום כתיבת התקנון, מלבד חריגים, משלוח שמכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ פטור ממיסי יבוא. עאל אף האמור, המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכדאיות בהפעלת שירות מגן המכס וזיפי אינה נושאת באחריות שבכדאיות השימוש בשירות "מגן המכס".
  11. הגבלת תקופת היתרה בחשבון
   1. כדי לעמוד בהוראות וחוקי המיסים בישראל, חברת זיפי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את תקופת היתרה עד ל-18 חודשים בהם המשתמש נדרש לעשות שימוש ביתרה שבחשבונו. אתר זיפי יודיע למשתמש מראש על פקיעת היתרה בחשבונו, ועל הצעדים הנדרשים לצורך הארכת תקופת היתרה בחשבון המשתמש שלא תארך יותר מחמש (5) שנים מיום קבלת היתרה.
   2. המשתמש יכול לצפות ביתרת חשבונותיו באמצעות לחיצה על כפתור היתרה לאחר כניסה לחשבונו באתר.
  12. סיום תנאי השימוש באתר
   1. המשתמש רשאי לסיים את תנאי השימוש כאן בכל זמן באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות באתר בכתובת [email protected] ‏ (Opt-Out) לצורך סיום הסכם זה. לאחר קבלת הודעת המשתמש על סיום תנאי השימוש, Zipy תשלח למשתמש הודעה מאשרת ותהיה רשאית לסגור את חשבון המשתמש בתוך 30 יום מיום ההודעה המאשרת.
   2. במקרה של הפרת תקנון זה, זיפי תהיה רשאית לפי בחירתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת להביא לביטולו של הסכם זה, לרבות כניסתו של המשתמש לאתר, לבטל הזמנות של המשתמש באתר או מבלי לפגוע בזכותה של זיפי לפיצוי בגין ההפרה לדרוש כל תרופה או סעד אחר שתעמוד לזיפי לפי הסכם זה או לפי כל דין. זיפי רשאית לחשוף פרטי מידע של משתמש לפי חוק.
   3. זיפי אינה נדרשת לספק שירותים לפי הסכם זה (הכולל שירותי סיוע בהחזר כספי) למשתמש, לאחר סיום תנאי השימוש או ביטולם, לאחר הפרת תנאי תקנון זה.